25. října 2018

Fond Úřadu péče o válečné hroby oblasti sboru č. V v Krakově - úvod

Do Haliče nás často přivádí hledání stop našich předků nebo jejich příbuzných za I. světové války. Hledáme místa, kde bojovali, kde byli zraněni, kde padli; hledáme dokumenty, které se k nim a jejich osudům vážou. Je to už nějaká doba, kdy byl digitalizován fond, který by nás mohl velmi zajímat. Pokusím se jej zde krátce představit.

Fond, který nás nyní zajímá, má označení "Zespół: 29/275/0 Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie" (Fond: 29/275/0 Vojenský Úřad péče o válečné hroby oblasti sboru č. V v Krakově).

Úřad vznikl 3. 11. 1918 a přejal kompetence Oddělení válečných hrobů C.K. vojenského velitelství v Krakově (Oddział Grobów Wojennych C.K. Komendy Wojskowej w Krakowie), které vzniklo roku 1915. Úřad měl vést evidenci padlých a hřbitovů, měl se zabývat údržbou hrobů a správou pozůstalostí po padlých. Od roku 1923 přejalo jeho povinnosti Referát válečných hrobů ředitelství veřejných prací (Referat Grobów Wojennych Dyrekcji Robót Publicznych).

Územně zahrnuje fond Halič, Těšínské Slezsko a část Moravy.

Fond zahrnuje materiály těchto subjektů:
 1. K.K. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabteilung
  (C.K.Komenda Wojskowa w Krakowie, Oddział Grobów Wojennych; C.K. vojenského velitelství v Krakově, Oddělení válečných hroubů),
  obsah: korespondence, podací knihy, seznamy zemřelých a pohřešovaných, materiály z pozůstalostních řízení po zemřelých vojácích,
  datace: (1914) 1916-1918,
  sign. GW 1-24 
 2. Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Generalnego Krakowskiego
  (Úřad péče o válečné hroby generální oblasti v Krakově),
  obsah: korespondence, podací knihy, rejstříky, seznamy padlých, exhumace, sbírky na válečné hroby,
  datace: 1918-1923,
  sign. GW 25-34 
 3. Dokumentacja techniczna i ewidencyjna
  (Technická a evidenční dokumentace),
  obsah: soupisy padlých, zemřelých a zajatců, pozemkové záležitosti, plány a mapy hřbitovů,
  datace: 1914-1922 (1939),
  sign. GW 35-65 
 4. Karty poległych
  (Karty padlých),
  datace: 1914-1921,
  sign. GW 66-101.

Rozcestník k jednotlivým archivním materiálům: https://szukajwarchiwach.pl/29/275/0/-/str/1/15#tabJednostki
Upozorňuji, že k 1. 6. 2021 zcela končí původní ("stará") verze archivního portálu Szukaj w Archiwach na adrese szukajwarchiwach.pl. Dostupná zůstává pouze nová verze portálu na adrese https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/. Bohužel sem nebyly přeneseny digitalizované archiválie z fondu Úřadu péče o válečné hroby oblasti sboru č. V v Krakově ("Zespół: 29/275/0 Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie"). Zde uvedené odkazy na starou verzi portálu proto neplatí. Až bude fond opět zveřejněn, budu odkazy postupně aktualizovat.

Nahlédla jsem do materiálů, které v názvu obsahují slova:
 • Wykazy zmarłych i zaginionych żołnierzy = výkazy zemřelých a nezvěstných vojáků (toto tvoří mnoho jednotek s tisícovkami skenů)
 • Akta spadkowe po zmarłych żołnierzach = pozůstalostní akta po zemřelých vojácích (bývá tam i informace, komu pozůstalost předali)
 • Karty ewidencyjne poległych i zmarłych żołnierzy = evidenční karty padlých a zemřelých vojáků (opět několik jednotek a něco přes 2000 skenů)
 • Mapy i spisy cmentarzy wojennych = mapy a spisy vojenských hřbitovů
 • Fotografie cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej, na Morawach i na Śląsku = fotografie vojenských hřbitovů na území Západní Haliče, na Moravě a ve Slezsku (fotek moc není, ale jde o jedinečnou dobovou dokumentaci i s popisy)

Co obsahují jednotky, které mají v názvu "Korespondencja" (korespondence), to jsem moc nezkoumala - je to poměrně čitelné, ale, samozřejmě, v němčině.

Bohužel jsem k tomu nenašla jmenné rejstříky a jsou to opravdu tisíce a tisíce skenů, ale je to celkem dobře čitelné. A, co je hlavní, našla jsem tam hodně českých a slovenských příjmení, a to jsem proklikala jen namátkově několik desítek skenů z několika archivních jednotek.

Tuto informaci jsem už zveřejnila na Genealogickém fóru a také u Radomíra Hradila (kde jsou u článku uvedeny i další informace k Haliči, které najdete rozpracované i na tomto blogu).

Doufám, že se mi někdy příště povede přiblížit vám obsah některých dílčích částí tohoto rozsáhlého a pro nás tak důležitého fondu.


Další informace k tomuto fondu zde na blogu
Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za váš komentář. V některých případech může být nutné, abych jeho zveřejnění schválila. To může i nějakou dobu trvat, protože nejsem na blogu neustále. Totéž platí i v případě mé odpovědi. Děkuji za pochopení. Monika