15. května 2021

Stará verze archivního portálu Szukaj w Archiwach končí k 1. 6. 2021

Upozorňuji, že k 1. 6. 2021 zcela končí původní ("stará") verze archivního portálu Szukaj w Archiwach na adrese szukajwarchiwach.pl. Dostupná zůstává pouze nová verze portálu na adrese https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/. Bohužel sem nebyly přeneseny digitalizované archiválie z fondu Úřadu péče o válečné hroby oblasti sboru č. V v Krakově ("Zespół: 29/275/0 Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie"). Odkazy na starou verzi portálu, které jsou uvedeny v některých článcích zde na blogu, proto neplatí. Až bude fond opět zveřejněn, budu odkazy postupně aktualizovat.

13. prosince 2019

Kmenové listy c.k. vojáků příslušných k velitelství ve Lvově

Našla jsem na FamilySearch digitalizovaný a přístupný fond c.k. vojáků, kteří patřili pod velitelství ve Lvově. Fond pochází z lvovského archivu a po přihlášení lze bez omezení procházet kmenové listy. Narazila jsem tam na vojáky nejen z Haliče (včetně potomků Čechů), ale sem tam i na vojáky z Těšína, jako byl tento Leopold Swoboda, narozený v Těšíně roku 1887.

23. listopadu 2019

Připravuje se digitalizace fondu Arcidiecéze Lvovské

Vyšla dobrá zpráva pro ty z nás, kteří potřebují hledat předky v okolí Krakova, Bielska a na východě Haliče, přesněji v archivních fondech (obsahují i matriky): Archidiecezja Lwowska, Kuria Metropolitalna w Krakowie a Diecezja Bielsko-Żywiecka. Na začátku příštího roku by měla být zahájena digitalizace těchto fondů. Peníze už na ní jsou! Dokončení se předpokládá do konce roku 2022. Obrázky budou zveřejněné na samostatném portálu s názvem "Sakralne Dziedzictwo Małopolski" (je prý v pokročilé fázi příprav).

Informace pochází z Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z článku Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej.

15. ledna 2019

Matriky Volyňské oblasti dostupné online

Pan Alex Krakovsky zveřejňuje postupně matriční knihy katolických farností Volyňské oblasti z fondu: Фонд 178. Луцько-Житомирська римо-католицька духовна консисторія м. Житомир, Волинської губернії. Опис 3. 120 matrik najdete na wikizdrojích pod názvem Архіви/ДАЖО/178/3. Některé z nich najdete také v PDF na disku google. Na wikizdrojích si pan Krakovsky už připravil prostor i pro další matriky a další zdroje. Doporučuji prozkoumat strukturu zdrojů - odkazy jsou hned pod názvem stránky.

10. ledna 2019

Mapy Haliče z let 1775 až 1918

Ráda bych upozornila na výborný článek, který přináší přehled různých dostupných map Haliče z let 1775 až 1918: Historical Maps of Galicia (1775-1918) Hlavním zdrojem map jsou pro něj polská digitální knihovna Polona, mapový server Topographic Maps of Eastern Europe a dlouhodobý výzkumný projekt zaměřený na pozemky a stavby Gesher Galicia Map Room.


22. prosince 2018

Bitva u Krašniku 1914 a pěší pluky ze Slovenska

Ráda bych upozornila na článek Bc. Matúše Burdy (Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave) s názvem „Slovenské“ pešie pluky v bitke pri Krasniku v roku 1914. Bitva u Krašniku (polsky Kraśnik) probíhala od 23. do 25. srpna 1914 a byla první bitvou 1. světové války mezi rakousko-uherskou a ruskou armádou.

15. prosince 2018

Velká válka a c.k. velitelství v Krakově - evidenční karty vojáků, kteří zemřeli na území dnešní ČR

V článku Fond Úřadu péče o válečné hroby oblasti sboru č. V v Krakově - úvod jsem rámcově popsala fond číslo 29/275/0 Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie (Vojenský Úřad péče o válečné hroby oblasti sboru č. V. v Krakově) územně zahrnující nejen Halič, ale také Těšínské Slezsko a část Moravy. Dnes v článku opět najdete jména a příjmení pohřbených, protože se budu věnovat evidenčním kartám vojáků, kteří zemřeli na našem území, tedy v bývalých okresech Olomouc, Ostrava, Opava, Přerov, Bohumín a Šternberk.