15. ledna 2019

Matriky Volyňské oblasti dostupné online

Pan Alex Krakovsky zveřejňuje postupně matriční knihy katolických farností Volyňské oblasti z fondu: Фонд 178. Луцько-Житомирська римо-католицька духовна консисторія м. Житомир, Волинської губернії. Опис 3. 120 matrik najdete na wikizdrojích pod názvem Архіви/ДАЖО/178/3. Některé z nich najdete také v PDF na disku google. Na wikizdrojích si pan Krakovsky už připravil prostor i pro další matriky a další zdroje. Doporučuji prozkoumat strukturu zdrojů - odkazy jsou hned pod názvem stránky.

10. ledna 2019

Mapy Haliče z let 1775 až 1918

Ráda bych upozornila na výborný článek, který přináší přehled různých dostupných map Haliče z let 1775 až 1918: Historical Maps of Galicia (1775-1918) Hlavním zdrojem map jsou pro něj polská digitální knihovna Polona, mapový server Topographic Maps of Eastern Europe a dlouhodobý výzkumný projekt zaměřený na pozemky a stavby Gesher Galicia Map Room.


22. prosince 2018

Bitva u Krašniku 1914 a pěší pluky ze Slovenska

Ráda bych upozornila na článek Bc. Matúše Burdy (Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave) s názvem „Slovenské“ pešie pluky v bitke pri Krasniku v roku 1914. Bitva u Krašniku (polsky Kraśnik) probíhala od 23. do 25. srpna 1914 a byla první bitvou 1. světové války mezi rakousko-uherskou a ruskou armádou.

15. prosince 2018

Velká válka a c.k. velitelství v Krakově - evidenční karty vojáků, kteří zemřeli na území dnešní ČR

V článku Fond Úřadu péče o válečné hroby oblasti sboru č. V v Krakově - úvod jsem rámcově popsala fond číslo 29/275/0 Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie (Vojenský Úřad péče o válečné hroby oblasti sboru č. V. v Krakově) územně zahrnující nejen Halič, ale také Těšínské Slezsko a část Moravy. Dnes v článku opět najdete jména a příjmení pohřbených, protože se budu věnovat evidenčním kartám vojáků, kteří zemřeli na našem území, tedy v bývalých okresech Olomouc, Ostrava, Opava, Přerov, Bohumín a Šternberk.

12. prosince 2018

Velká válka v okresech Moravský Beroun, Zábřeh, Bílsko, Těšín, Fryštát, Jeseník, Krnov, Litovel, Moravská Ostrava, Šumperk, Bruntál, Frýdek - plány pohřebišť a evidenční karty pohřbených vojáků

V některé části databáze Ministerstva obrany ČR v evidenci válečných hrobů nebo v kartotéce padlých VHA jste si možná už vyhledali, že váš předek či příbuzný zemřel na území bývalých okresů Moravský Beroun, Zábřeh, Bílsko, Těšín, Fryštát, Jeseník, Krnov, Litovel, Moravská Ostrava, Šumperk nebo Bruntál, Frýdek a chtěli byste si k nim vyhledat archivní dokumenty? Možná je najdete také v Polsku ve státním archivu v Krakově, a to i k vojákům, které jsem v evidenci Ministerstva obrany ČR nenašla. V tomto článku opět najdete jména a příjmení pohřbených.

28. listopadu 2018

Velká válka v okresech Hranice, Místek, Nový Jičín, Bohumín - plány pohřebišť a evidenční karty pohřbených vojáků

Vyhledali jste si v některé části databáze Ministerstva obrany ČR v evidenci válečných hrobů nebo v kartotéce padlých VHA, že váš předek či příbuzný zemřel na území okresů Hranice, Místek, Nový Jičín nebo Bohumín a chtěli byste si k nim vyhledat archivní dokumenty? Některé možná je najdete v Polsku ve státním archivu v Krakově, a to i k vojákům, které jsem v evidenci Ministerstva obrany ČR nenašla. V tomto článku opět najdete jména a příjmení pohřbených.

22. listopadu 2018

Velká válka v okresech Olomouc, Šternberk, Přerov, Opava, Prostějov, Moravská Třebová, Rýmařov, Zábřeh - plány pohřebišť a evidenční karty pohřbených vojáků

Možná už jste si v některé části databáze Ministerstva obrany ČR vyhledali v evidenci válečných hrobů nebo v kartotéce padlých VHA, že váš předek či příbuzný zemřel na území okresů Olomouc, Šternberk, Přerov, Opava, Prostějov, Moravská Třebová, Rýmařov nebo Zábřeh. Rádi byste k údajům z databáze našli archivní dokumenty? Možná je najdete v Polsku ve státním archivu v Krakově. Jsou zde ale i dokumenty k vojákům, které jsem v evidenci Ministerstva obrany ČR nenašla. Výjimečně proto najdete v článku jména a příjmení pohřbených.